USAMS power banks list

2018

USAMS US-CD66 power bank

190 g | 5 h | Standard USB

USAMS US-CD65 power bank

66 g | 2 h | Standard USB

USAMS US-CD61 power bank

200 g | 5 h | Standard USB

USAMS US-CD70 power bank

210 g | 5 h | Standard USB

USAMS US-CD58 power bank

198 g | 5 h | Standard USB

USAMS US-CD46 power bank

215 g | 5 h | Standard USBWireless

2017

USAMS US-CD32 power bank

386 g | 9 h | Standard USB

USAMS US-CD20 power bank

111.6 g | 2.5 h | Standard USB

USAMS US-CD23 power bank

196 g | 5 h | Standard USB

USAMS US-CD35 power bank

280 g | 5 h | Standard USB

USAMS Wireless Charge + power bank

222 g | 5 h | Standard USB

USAMS US-CD22 power bank

300 g | 5 h | Standard USB

USAMS US-CD31 power bank

200 g | 5 h | Standard USB

USAMS US-CD13 power bank

3.5 g | 5 h | Standard USB

USAMS US-CD62 power bank

237.69 g | 3.5 h | Standard USBUSB type-C

2016

USAMS US-CD21 power bank

198.4 g | 5 h | Standard USB

$16.89

USAMS US-CD01 power bank

215 g | 4.5 h | Micro-USBStandard USB

2015

USAMS US-CD14 power bank

356 g | 9.5 h | Standard USB

$27.99
Power banks
461
Brands
83
loading...